سلام برای اینکه فایل با کیفیتشو بگیرید باید بیاین تو کانال ایستاده گراف تلگرام

istadegraph

روش کلیک کنید