سلام برای اینکه فایل با کیفیتشو بگیرید باید بیاین تو کانال ایستاده گراف تلگرام

روش کلیک کنید!