سلام برای اینکه فایل با کیفیتشو بگیرید باید بیاین تو کانال ایستاده گراف تلگرام

@istadegraph

من دور افتادم ازت...