تویی امپراطور ما نوکریم

ز گهواره تا گور ما نوکریم
تو لب تر کن و با سر میدویم
فقط از تو دستور ما نوکریم
ما نوکریم ما نوکر بچه های حیدریم
ما نوکریم ما عشق زینب رو به جون میخریم
ما نوکریم ما کهنه سرباز همین لشکریم
ما نوکریم شاگرد شه زاده علی اکبریم
ثارالله ثارالله به فدای تو اباعبدالله

به قلبم نگاه کن قوت بده
به من بیشتر از این همت بده
میخوام پا رکابت ثابت بشم
به من هم یه جرعه جرعت بده
رخصت بده آقا به این نوکری برکت بده
رخصت بده از ساعه توفیق زیارت بده
رخصت بده جاموندم از قافله فرصت بده
رخصت بده لطفی بکن اذن شهادت بده
ثارالله ثارالله به فدای تو اباعبدالله

آقا سر بلندن گریه کنات
ازت دل نکندن گریه کنات
تو محشر میبنن مردم همه
که دارن میخندن گریه کنات
گریه کنات پا روضه هات یک شبه سالک شدن
تو روضه هات بی تاب تر از حال ملائک شدن
سینه زنات کم کم بهشتو همه مالک شدن
اونقد برات سینه زدن حلت بفنائک شدن
ما نوکریم ما نوکر بچه های حیدریم
ما نوکریم ما عشق زینب رو به جون میخریم
ما نوکریم ما کهنه سرباز همین لشکریم
ما نوکریم شاگرد شه زاده علی اکبریم
ثارالله ثارالله به فدای تو اباعبدالله